9 Νοε 2012

Μάθημα Φωνητικής- Διαφραγματική Αναπνοή -Τραγούδι

http://mathimatafonitikis.blogspot.gr/

Διδάσκει η Σωτηρία Σελήσιου (Cosmic Voice) καθηγήτρια Φωνητικής ,συντονίστρια ομάδων μουσικής έκφρασης κ των σεμιναρίων Θετικών Δονήσεων ,δημιουργός της ηχοθεραπευτικής μεθόδου "ο ΤΡΑΓΟΥΔΟΚΥΚΛΟΣ" ,πτυχιούχος οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημιου Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: