27 Οκτ 2010

Ομαδικό Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος

Το ομαδικό πρόγραμμα για τη διακοπή του καπνίσματος απευθύνεται σε καπνιστές που είναι κινητοποιημένοι και επιθυμούν ν’ απαλλαγούν από την καπνιστική συνήθεια. Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται:

* α) η ενημέρωση για τους λόγους που συντηρούν και ενισχύουν την καπνιστική συμπεριφορά,
* β) η τροποποίηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που αποτελούν εμπόδιο για την προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος,
* γ) η παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τη διεξαγωγή μιας οργανωμένης προσπάθειας διακοπής (ημερομηνία διακοπής, ενημέρωση για τα στερητικά συμπτώματα, επίλυση των προσωπικών εμποδίων για την εμπλοκή στην προσπάθεια και υιοθέτηση εναλλακτικών συμπεριφορών αντί του καπνίσματος, ενίσχυση αίσθησης της αυτό-αποτελεσματικότητας, οργάνωση περιβάλλοντος για την αποφυγή υποτροπής, χορήγηση υλικού αυτό-βοήθειας).

Το πρόγραμμα βασίζεται στις γνωσιακές θεραπευτικές τεχνικές (εντοπισμός των μη ρεαλιστικών πεποιθήσεων που διατηρούν την καπνιστική συμπεριφορά και αντικατάστασή τους από άλλες, πιο ρεαλιστικές), στις συμπεριφοριστικές τεχνικές αυτοελέγχου (αυτοπαρατήρηση της καπνιστικής συνήθειας με τήρηση ημερολογίου, αυτοενίσχυση μέσω της σχεδίασης ενός συστήματος ανταμοιβής με στόχο την επίτευξη των επιμέρους αλλά και του τελικού στόχου) και στη χρήση φαρμακοθεραπείας επικουρικά με το πρόγραμμα παρέμβασης, αν και εφόσον ο συμμετέχων το επιθυμεί. Το ανώτατο όριο συμμετοχής των ενδιαφερομένων ορίζεται στα 12 άτομα ανά ομάδα και ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος απαιτεί 6 εβδομαδιαίες δίωρες συνεδρίες.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδω.